Virtuálne výlety

Ilustračný obrázok: ©Halfpoint – stock.adobe.com

“Virutálne výlety” sú bezplatným dobrovoľníckym projektom. Umožňujú virtuálne vycestovať v “teple obývačky” do ďalekých krajov na miesta, kde by sa účastníci inak nikdy nedostali.

S použitím najmodernejších VR (virtual reality) technológií sa skupina účastníkov virtuálne prenesie na tematicky vopred vybrané miesta.


Pre koho je to určené?

Virtuálny výlet je určený pre nemobilných, chorých, alebo sociálne odkázaných ľudí každého veku, ktorí nemôžu cestovať. Účastník musí byť schopný vnímať okolie a komunikovať. Mal by prejavovať záujem o spoznávanie nového, alebo aspoň rozptýlenie, či zábavu.

Skupina môže mať veľkosť minimálne 2 a maximálne 4 osoby.

Aký je cieľ?

Umožniť zažiť virtuálny výlet ľuďom, ktorí nemajú možnosť cestovať. Sprostredkovať nové, spoločné zážitky, ktoré by inak nikdy nemohli absolvovať. Zvýšiť sociálnu interakciu zdieľaním sa o miestach, ktoré virtuálne navštívili.

Projekt je inšpirovaný startupom RENDEVER

Ako to prebieha a ako dlho virtuálny výlet trvá?

Celá akcia trvá asi 40 minút. Prvých 10 minút trvá úvodná konfigurácia obsluhou –


Carl Zeiss 3D okuliare VR One Plus

účastníci môžu byť pri tom, alebo môžu prísť až po nej. Posadia sa, obsluha im nasadí virtuálne okuliare. Dĺžka jedného tematického bloku je približne 20-30 minút. Blok obsahuje:

  • krátky úvod a popis toho, čo sa bude diať
  • nasadenie VR okuliarov na hlavy účastníkov a spustenie virtuálnej projekcie na vybranú tému, s komentárom
  • diskusia o výlete, získanie spätnej väzby (dotazník)

Čo sú VR okuliare? Jedná sa o bežne dostupné zariadenie, do ktorého sa vloží mobilný telefón. Túto technickú výbavu – okuliare aj mobilné telefóny, zabezpečuje obsluha.

Obsluha zo svojho mobilu ovláda celú projekciu tak, aby všetci účastníci vo svojich okuliaroch naraz videli rovnaké prostredie. Otáčaním hláv sa môžu obzerať po okolí podobne ako keby sa nachádzali priamo na mieste.

Čo je potrebné zabezpečiť?

Miestnosť s elektrickou zásuvkou, stolom a dostatočným počtom stoličiek (1 pre obsluhu + 2-4 podľa účastníkov).

Ideálne je, ak sú stoličky pre účastníkov obyčajné kancelárske – otočné – aby sa mohli počas programu otáčať aj o 360 stupňov.

Miestnosť by mala byť počas virtuálneho výletu zatvorená, aby sa odfiltrovali rušivé vplyvy okolia.

Aké sú témy virtuálnych výletov?

Výber témy je na organizátorovi, resp. na základe záujmu účastníkov. Momentálne máme spracované nasledujúce témy:

Mount Everest
Výstup na najvyššiu horu sveta v Nepále.

Machu Picchu
Prehliadka slávnych ruín zaniknutej civilizácie Aztékov.
Bután – cesta do údolia Paro a Timphu
Návšteva starobylých budhistických kláštorov.

Máte záujem o Virtuálny výlet?

V prípade záujmu o zorganizovanie virtuálneho výletu u vás ma prosím kontaktujte cez nasledujúci formulár:


V príprave Sväté miesta Jeruzalema; Rio de Janeiro a Sao Paolo, Brazília; Angelov vodopád – výlet do venezuelskej džungle k najvyššiemu vodopádu na svete;Pre deti – Rollercoaster – jazda na rýchlodráhe. Deti môžu ovládať rýchlosť vláčika na ktorom sa vezú.

Upozornenie: virtuálne výlety nie sú vhodné pre ľudí náchylných na epileptické záchvaty. Prítomnosť organizátora, alebo ním povereného zástupcu je nutná.