Druhá strana

Photo by Casey Horner on Unsplash

Jedného dňa, na ceste domov, prišiel mladý budhista k brehom širokej rieky. Beznádejne hľadiac na veľkú prekážku pred sebou, celé hodiny uvažoval nad tým, ako prekročiť takú širokú prekážku.

Keď sa už takmer vzdal snahy pokračovať v ceste, uvidel na druhej strane rieky veľkého Učiteľa. Mladý budhista na neho cez rieku zakričal: „Ó, múdry muž, môžeš mi povedať, ako sa dostanem na druhú stranu tejto rieky?“

Učiteľ sa na chvíľu zamyslí, pozrie hore a dole po rieke a zakričí späť: „Môj synu, ty si na druhej strane.“