Covey, Stephen R. – Najdôležitejšie veci ako prvé

Ako zosúladiť pracovné povinnosti so životnými prioritami.
Spoluautori: A. Roger Merrill, Rebeca R. Merrill

Kniha predstavuje nový spôsob organizácie času s úmyslom dosiahnuť hlbšiu angažovanosť s vlastným duševným životom. Plánovanie nie je len časovaním a zapisovaním úloh do kalendára, ale celkom vedomým stanovovaním cieľov, ktoré vychádzajú z osobnej vízie človeka.

Aby však plánovanie mohlo fungovať, musí byť prepojené s najvnútornejšími pohnútkami a túžbami človeka. Neskončí potom vyhoretím a frustráciou z toho, že človek síce stihne urobiť veľa úloh z kratší čas, ale je odtrhnutý od vnútorného ja a necíti naplnenie vlastného zmyslu života.

Súvisiace články:

Disciplína je schopnosť naplno použiť svoju slobodnú vôľu