Citáty

Ak si nadšený z úspechov, ktoré si dosiahol pred piatimi rokmi, prestal si rásť.

— John C. Maxwell

Zasej myšlienku, zožneš skutok. Zasej skutok, zožneš návyk. Zasej návyk, zožneš povahu. Zasej povahu, zožneš osud.

— William Makepeace Thackeray

Nedelím svet na silných a slabých, alebo úspešných a neúspešných. Delím svet na tých, čo sa učia, a tých, čo sa neučia.

— Benjamin Barber

Ľudia s fixným nastavením mysle bažia po vrchole, no to, že ľudia s nastavením na rast sa tam dostanú, je len vedľajším produktom ich nadšenia pre to, čo robia.

— Carol S. Dweck

Nastavenie mysle na rast umožňuje ľuďom vážiť si to, čo robia, bez ohľadu na výsledok.

— Carol S. Dweck

Spoločnosť, organizácia, komunita, ktorá nedokáže korigovať samu seba, nemôže prosperovať.

— Carol S. Dweck

Ak plánujete byť čímkoľvek menším, než čo je vo vašich silách, veľmi pravdepodobne budete celý život nešťastný.

— Abraham Maslow

Každá forma života usiluje o dosiahnutie maxima svojho potenciálu, okrem ľudských bytostí. Ako vysoko vyrastie strom? Tak vysoko ako len môže.
Ľudské bytosti majú slobodu voľby. Môžete si vybrať byť všetko, alebo môžete byť menej. Prečo sa nepretiahnuť až na maximum a zistiť čo dokážete?

— Jim Rohn

Nejde o to, že by ľudia nevideli riešenie.
Ide o to, že nevidia ten problém.

— G.K.Chesterton

Aj s plným vedomím toho ako obmedzené sú naše možnosti pretvárať svet, môžeme usilovať o to, aby sme ovládali seba. A to je dosť práce na celý život.

— Eric Greitens

Charakter, to je schopnosť siahnuť hlboko do svojich rezerv a nájsť silu, aj keď sa veci vyvíjajú vo váš neprospech.

— Carol S. Dweck

Ľudia chcú úzkostlivo naprávať vonkajšie podmienky svojho života, ale nie sú ochotní naprávať sami seba.

— James Allen

My sami, sa musíme stať zmenou, ktorú vo svete hľadáme.

— Gándhí

Nikdy neprestaň opracovávať svoju sochu.

— Plótinos

Pochabí sú tí, čo sa síce do úmoru vysiľujú pri práci, ale nepoznajú pritom cieľ, na ktorý by raz navždy zamerali svoje snahy a myšlienky.

— Marcus Aurélius, Myšlienky k sebe samému

To isté stráca aj ten, kto bude žiť veľmi dlho, aj ten, kto onedlho zomrie. Lebo môže stratiť jedine prítomnosť, ak má aspoň ju jedinú, lebo čo nemá, nemôže stratiť.

— Marcus Aurélius, Myšlienky k sebe samému

Spoločnosť je bohatá vtedy keď má ľudí, ktorí sadia stromy v tieni ktorých oni sami nebudú odpočívať.